نوشته شده توسط : ali

شکلات و فرآورده های کاکائویی، یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آن ها تنوع بیشتری یافته و فناوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود. صنعت شکلات به شدت در حال رشد است؛ به طوری که کسب و کار جهانی 50 میلیارد دلاری در سال روی فروش و مصرف شکلات متمرکز شده است . این موضوع در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران صدق می کند.
در ایران اولین کارخانه شکلات سازی حدود 60 سال پیش راه اندازی شد و به تدریج دامنه این صنعت گسترش یافت. به طوری که امروزه حدود هزار واحد صنعتی با ظرفیت تولید بسیار بالایی در حال فعالیت هستند که بخشی از این تولیدات به خارج صادر می شود.
با توجه به افزایش روز افزون علاقه مصرف کنندگان به مصرف شکلات و تقاضای بازار این محصول، ایجاد یک شرکت در یکی از انواع ( سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود) در زمینه تولید، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی می تواند گام مناسبی هم درجهت پاسخگویی به نیاز جامعه و هم عامل خوبی برای سود دهی باشد.
با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. همچنین از طریق ثبت شرکت امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات به راحتی میسر می گردد.

ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی :
پس از اخذ اطمینان نسبت به طراحی موضوع ، در فرآیند ثبت شرکت ، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. از میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از شرکت های رایج ثبتی هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
در ادامه به توضیح بیشتر راجع به این شرکت های متداول ثبتی می پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

• ویژگی های شرکت سهامی خاص :


۱. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
2. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
3. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
4. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
5. هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
۶. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تامیزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

• ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :


1. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
2. حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3. سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود.اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت را داشته و درآغاز امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
4. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
5. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت مؤظف یا غیرمؤظف از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
6. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیرنقدی نماید.
7. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
8. هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رأی خواهند بود.اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری تعیین نماید.
9. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام وغیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
10. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
11. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب تعیین شده باشد.
12. تصمیمات درباره شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
الف) شرایط لازم :
جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص داشتن شرایط زیرلازم می باشد :
1. به موجب ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد." به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند."
2. مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک 100 هزار تومان نباید کمتر باشد.
3. حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.
ب) مدارک لازم :
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص عبارتند از :
1. تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و هم چنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره ی تکمیل شده
4. دونسخه اظهارنامه تکمیل شده
5. دونسخه اساسنامه تکمیل شده
6. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل و بازرسان
8.اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
الف) شرایط لازم :

• برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود داشتن شرایط زیر لازم می باشد :


1. این شرکت با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی ۱۸ سال تمام قابل ثبت می باشد.
2. هردوعضو شرکت باید سهامدار باشند.
3. حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد.
ب) مدارک لازم :

• مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود عبارتند از :


1. تصویر برابراصل با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران وهیأت نظار، درمواردی که تعداد شرکاء بیشتر از۱۲ نفر باشد‌.
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهمچنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس
4. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره
5. دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده
6. دوجلد اساسنامه تکمیل شده
7. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
8. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
9. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
10.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مراحل و روند ثبت یک شرکت سهامی خاص

مرحله 1: مدارک، که حاوی 2 نسخه از اعلامیه شرکت، 2 جلد از اساسنامه شرکت، 2 نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی از بنیانگذاران، 2 نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی از پرداخت حداقل 35% از سرمایه اولیه، یک نسخه از مدارک ID سهامداران و بازرسان شرکت، باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود. بعد از ارائه اسناد و مدارک رسید تحویل می شود.

مرحله 2: اگر اسناد دارای اعتبار و درست باشد، دفتر یک پیش نویس آگهی آماده در روزنامه رسمی منتشر می شود. پیش نویس باید توسط مقامات دفتر  تایید شود و پس از آن آماده تحویل شود. پیش از گرفتن پیش نویس، شما باید هزینه ثبت نام در یک بانک پرداخت نمایید. هزینه ثبت نام در بیانیه اعلام می شود.

مرحله 3: بعد از پرداخت هزینه ثبت نام شما به بخش حسابداری می رود و اعلامیه خود را مهر کنید.

گام 4: اسناد باید به بخش ثبت نام شرکت برده، که در اداره  ثبت شرکت ها ثبت گردیده و شناسه ثبت آن به شما اعلام می شود،  که در بیانیه خود نوشته شده  ارائه نمایید. بعد از آن شما، به عنوان یک سهامدار یا وکیل شرکت ها، باید در اداره ثبت شرکت ها وارد گردیده و آگهی تایپ شده در نامه امضا گردیده توسط رئیس دفتر. یک فتوکپی از همه مدارک خود را خواهد شد در دفتر و یک نسخه دیگر از این بیانیه ذخیره می گردد، اساسنامه، دقیقه مجمع عمومی از بنیانگذاران و دقیقه از هیئت مدیره خواهد بود به متقاضی داده می شود. همه اسناد باید توسط دفتر مهر. تقاضا کننده باید مدارک را به وزیر برای دریافت آگهی خود را در کتاب ثبت و گرفتن یک رسید.

مرحله 5: متقاضی به بخش روابط عمومی دفتر را برای گرفتن آگهی در روزنامه رسمی منتشرگردیده می رود و باید متقاضی  یک فتوکپی از آگهی تایپ شده را به دفتر روزنامه جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشتی ارائه و پرداخت هزینه چاپ و نشر آن را پرداخت نماید.:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مزیت های منطقه آزاد کیش جهت ثبت شرکت در این جزیره و بهره بردن از معافیات مالیاتی

جزیره کیش، گوهر خلیج فارس

جزیره کیش دارای  وضعیت منحصر به فرد در منطقه استراتژیک پارسی واقع شده .خلیج فارس در میان جزایر بزرگ و کوچک متعددی است.  جزیره کیش بسیار زیبا و جذاب و گیرا است که  آنجا از زمان های قدیم به عنوان مروارید خلیج پارس شناخته می شده است. ساحل های آرام آن با آبی زلال ماسه های مرجانی،  و نمکی که تماما انرژی های منفی بدنتان را با تنها یک بار شنا کردن در آبش برطرف میکند و آرامشی بارو نکردنی به شما هدیه میدهد، در نور آفتاب درخشش ماسه ها  ساحل را می پوشاند و مناظر زیبایی برای تعطیلات شما به ارمغان می آورد.

آب های روشن ساحل  به مسافران و گردشگران فرصتی می دهد که برای مشاهده چند متر زیرعمق دریا و تماشای حرکات زیبای ماهی ها تلاشی انجام ندهند. گیاههای متنوعو انبوه و درختان بومی، همچنین آب و هوای مطبوع  و دل انگیز هفت ماه از سال خاطره زیبا  و برجسته ای را در ذهن همه ایجاد می کند که از جمله ویژگی های جزایر ایران نیز به شمار میرود.

جزیره کیش در تمام طول تاریخ بسیاری از گردشگران، مسافران و نویسندگان را به خود جذب کرده . در وصف این جزیره افراد شاخصی از جمله Niarkhous,فرمانده نیروی دریایی یونان که در ۲۲۵ سال قبل از میلاد به کیش آمده بود و درمورد طبیعطش نوشته و مارکو پولو، ابن بطوطه و حمدالله مستوفی، و همچنین خانم فاطمه آل علی،نویسنده کویتی معاصر که در فوریه ۲۰۰۲ به کیش، این جزیره که به “گوهر در تاج پادشاه”مشهور است سفر کرده  و تجربه متفاوت داشته مطالبی زیبا گفته اند.

جغرافیا

جزیره کیش با مساحت تقریبی ۹۰ کیلومتر مربع، جزیره ایست با ۱۸ کیلومتر در خط ساحلی جنوبی کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. این جزیره شکل بیضی  زیبا ۱۵ کیلومتر طول و در هفت کیلومتر گستردگی دارد.

فاصله از کیش به شهر تهران ۱۰۵۲ کیلومتر از هوایی  می باشد. فاصله کیش از شهر اصفهان که یکی از مهمترین مراکز توریستی و تاریخیست در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است و  هر سال هزاران نفر بازدید کنندگان بین المللی به این شهرستان  می آیند .

نقشه برداری

کیش  جزیره ایست تقریبا صاف با ارتفاع متوسط ​​ ۲۲ متر از سطح دریا، بالاترین منطقه از این جزیره (در شرق) ۴۵ متر ارتفاع از سطح دریا دارد:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

منظور از ثبت شرکت دکوراسیون داخلی و یا همان طراحی داخلی مانند پروژه ای می باشد که به فعالیت های انسانی مربوط می شود و ترکیبی از معماری و طراحی داخلی است. فردی که پروژه ها را انجام دهد طراح داخل نامیده می شود. دکوراسیون داخلی دارای معانی زیادی می باشد که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم بر اساس معنی ذکر شده در آکسفورد دکوراسیون داخلی به معنای ” طراحی منحصر بفرد برای نمایان شدن وسایل، رنگ ها و چیزهای دیگر در یک اتاق و یا ساختمان بصورت خلاقانه ” می باشد و در لغتنامه وبستر دکوراسیون داخلی به معنای “نظارت و بررسی برای طراحی، اجرای معماری و مبلمان داخلی ” است.

بنابراین به عنوان مثال افراد برای دکوراسیون منزلشان بسیار فکر می کنند و برای بهتر چیده شدن وسایل تلاش فراوانی را انجام می دهند. افراد با انجام این عمل، لقب دکوراتور داخلی را می گیرند.

اولین سبک طراحی توسط رومیان صورت گرفته است. برخی از طراحان داخلی با به کار گرفتن سبک های شرقی و غربی فضایی را ایجاد می کنند که علاوه بر زیبایی و جذابیت باعث ایجاد آرامش خاصی برای افراد می شود.

امروزه به دلایل مختلفی طراحی داخلی روز به روز دارای پیشرفت فراوانی می باشد و این امر باعث شده است متقاضیان زیادی را به خود جلب نماید بنابراین افراد رشته تحصیل خود را طراحی داخلی انتخاب نموده تا با ثبت شرکت در آینده به این شغل ادامه دهد. بنابراین یک کسب و کار نو و مدرنی است که از نظر اقتصادی جایگاه مناسبی را دارد.

این شرکت ها در زمینه فروش محصولات برای زیباسازی دکوراسیون داخلی ساختمان ها، ادارات ، منازل و مکان های دیگر فعالیت می کنند.دکوراسیون داخلی و یا همان طراحی داخلی مانند پروژه ای می باشد که به فعالیت های انسانی مربوط می شود و ترکیبی از معماری و طراحی داخلی است. فردی که پروژه ها را انجام دهد طراح داخل نامیده می شود.

دکوراسیون داخلی دارای معانی زیادی می باشد که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم بر اساس معنی ذکر شده در آکسفورد دکوراسیون داخلی به معنای ” طراحی منحصر بفرد برای نمایان شدن وسایل، رنگ ها و چیزهای دیگر در یک اتاق و یا ساختمان بصورت خلاقانه ” می باشد و در لغتنامه وبستر دکوراسیون داخلی به معنای “نظارت و بررسی برای طراحی، اجرای معماری و مبلمان داخلی ” است. بنابراین به عنوان مثال افراد برای دکوراسیون منزلشان بسیار فکر می کنند و برای بهتر چیده شدن وسایل تلاش فراوانی را انجام می دهند. افراد با انجام این عمل، لقب دکوراتور داخلی را می گیرند. اولین سبک طراحی توسط رومیان صورت گرفته است.

برخی از طراحان داخلی با به کار گرفتن سبک های شرقی و غربی فضایی را ایجاد می کنند که علاوه بر زیبایی و جذابیت باعث ایجاد آرامش خاصی برای افراد می شود. امروزه به دلایل مختلفی طراحی داخلی روز به روز دارای پیشرفت فراوانی می باشد و این امر باعث شده است متقاضیان زیادی را به خود جلب نماید بنابراین افراد رشته تحصیل خود را طراحی داخلی انتخاب نموده تا با ثبت شرکت در آینده به این شغل ادامه دهد. بنابراین یک کسب و کار نو و مدرنی است که از نظر اقتصادی جایگاه مناسبی را دارد. این شرکت ها در زمینه فروش محصولات برای زیباسازی دکوراسیون داخلی ساختمان ها، ادارات ، منازل و مکان های دیگر فعالیت می کنند.

 

شرایط ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
برای ثبت شرکت دکراسیون داخلی از ۸ قالب قانون تجارت می توان استفاده نمود اما برای ثبت این نوع شرکت بیشتر از قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود استفاده می شود.زمانی که شرکت، تولید کننده باشد باید برای اخذ مجوز از سازمان وزارت تجارت، صنعت و معدن اقدام نماید و یا این که اگر فعالیت شرکت، طراحی داخلی باشد برای اخذ مجوز به انجمن مربوطه ، مراجعه نماید.

انواع شرکت دکوراسیون داخلی
شرکت سهامی خاص: شرکتی از نوع بازرگانی است. کلیه سرمایه را سهامداران تامین می کنند و این سرمایه به سهام تبدیل شده و مسئولیت هر یک به میزان سهام فرد بستگی دارد و در صورت قروض شرکت فقط به میزان سرمایه ای که ارائه داده اند مسئول می باشند. برای نام شرکت در ابتدا و یا انتها از سهام خاص باید استفاده نمود.

شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب سهامی خاص :

باید از سه عضوء که حداقل دارای سن ۱۸ سال باشند، تشکیل شود.
اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از شرکت باشد.
حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان می باشد.
متقاضیان ۳۵ درصد از سرمایه را باید به حساب بانکی پرداخت کنند.مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب سهامی خاص :
کپی کارت ملی و شناسنامه سهامداران و بازرسان
دو نسخه اظهارنامه شرکت با امضاء سهامداران
دو نسخه اساسنامه شرکت با امضاء سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء سهامداران
ارائه گواهی عدم سوء سابقه پیشینه
ارائه مجوز در صورت نیاز به داشتن مجوز
ارائه قبض بانکیشرکت مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود در امور تجاری شکل گرفته است. شریکان به میزان سرمایه خود دارای مسئولیت و پرداخت قروض شرکت می باشند. شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب مسئولیت محدود :

باید از دو عضوء که حداقل دارای سن ۱۸ سال می باشند، تشکیل شود.
حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان می باشد.
کلیه سرمایه را یکجا به حساب بانکی واریز نمایند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دکراسیون داخلی در قالب مسئولیت محدود :
کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
دو نسخه شرکت نامه رسمی
دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
صورتجلسه مجمع عمومی به همراه امضاء سهامداران
ارائه مجوز در صورت نیاز به داشتن مجوزبرای ثبت شرکت دکراسیون داخلی باید مراحل زیر را طی نمایید:
مراجعه به سامانه و تکمیل فرم مربوط به ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
همه ی صفحات اساسنامه را با دقت تکمیل نماید.
فرم صورت جلسه را کامل نموده و تمامی اعضاء موظفند امضا کنند.
حال باید برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی چندین نام را تعیین نمایید که این نام ها باید دارای ویژگی هایی از این قبیل باشند:
-در این شرکت از کلمه دکوراسیون به دلیل نداشتن ریشه فارسی استفاده نشود.

-از کلمات لاتین استفاده نشده باشد.

-حروف بصورت مخفف استفاده نشود.

-این نام باید تکراری نباشد و هیچ شرکتی از این نام استفاده نکرده باشد.

شاید این سوال برای شما پیش آید که چگونه می توانید از این موضوع با خبر شوید. می توانید با ورود به سامانه http://ilenc.ir نام مورد نظر را سرچ نمایید.

-از اسم خاص مانند نام افراد استفاده نمایید.-اعداد ریاضی را بصورت نوشتاری بکار ببرید.

-دارای ریشه فارسی باشد نام انتخابی باید فارسی باشد و در لغت نامه دهخدا و یا معین وجود داشته باشد.

از عناوین پایگاه های شهدا، شعرا ، دانشمندان استفاده نشود.

-طبق قوانین جمهوری اسلامی باشد.

بنابراین مدارکی را که برای سازمان ارسال نموده اید بوسیله کارشناسان مربوطه بررسی می شود و در صورتی که عدم ناقص بودن کارشناسان آن را تایید می کنند.
بنابراین بعد از اخذ مجوز و تایید مدارک، توسط کارشناسان مهر می شود و کد اقتصادی آن مشخص می شود. بنابراین تاسیس شرکت در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ می شود.
در اینصورت متقاضیان با مراجعه به سازمان مربوطه شرکت را ثبت می کنند.:: بازدید از این مطلب : 185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هرگاه شرکتی با مشارکت عده ای شریک سهامی و یک تا چند نفر شریک ضامن تاسیس شود این نوع شرکت ها را شرکت مختلط سهامی می نامند که باید تحت نامی مخصوص ثبت شوند.  شرکت مختلط سهامی ترکیبی از شرکت های تضامنی و شرکت های سهامی است. به این ترتیب که فرد یا افرادی بصورت ضامن در شرکت شراکت دارند و عده ای از افراد نیز با تامین مقداری از سرمایه مورد نیاز شرکت بصورت سهامدار در شرکت شناخته می شوند. بنابر این در این نوع شرکت ها ما با دو نوع شریک در واقع سر و کار داریم. شرکا ضامن و شرکای سهامی.

شرکا سهامی در شرکت مختلط سهامی عموما برای تامین سرمایه و بهره مندی از مقداری از سود شرکت در این شرکت ها حضور دارند. نحوه برخورد با این شرکا دقیقا متناسب با شرکت های سهامی می باشد. در اصل شرکت های مختلط سهامی میزانی از سرمایه ای را که این نوع شرکا تامین می کنند با تقسیم سهام در بین آنها مشخص می کنند و هر فرد سهامدارد در شرکت درست به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارد و از بدهی ها و سود شرکت بهره مند می شود.

در طرف دیگر شریک ضامن قرار دارد که عمدتا سرمایه گذاری اصلی است و برای تامین نیاز خود به سرمایه بیشتر اقدام به ثبت شرکت نموده و با تعریف عده ای سهامدار در واقع سرمایه مورد نیاز برای تجارت خود را فراهم نموده است. طبیعی است در این نوع شرکت ها ضمانت فعالیت و تعهدات شرکت را باید کلا شریک و یا شرکا ضامن کلا عهده دار باشند و البته در تصمیم گیری ها و مدیریت شرکت ارجحیت داشته باشند.

در شرکت های مختلط سهامی باید ملاحظات زیر را مد نظر قرار داد:

شرکت باید تحت نام مخصوص به ثبت برسد. یعنی عبارت مختلط سهامی در ان کاملا و شفاف دیده شود و نام یک یا چند نفر شریک ضامن در شرکت در عنوان شرکت آورده شود. از این رو اگر تعداد شرکا ضامن بیش از اندازه نامی شرکت بود می توان با عبارت هایی مانند ودیگران ، و شرکا ، و دوستان و ... از وجود سایر شرکا شامن در شرکت اصلاع رسانی شود.
شرکت های مختلط سهامی باید الزاما دو بعد شریک را در شرکت رعایت نمایند. از این رو وجود چند نفر شریک سهامی و حداقل یک نفر شریک ضامن برای ثبت شرکت الزامی است.
شرکت های مختلط سهامی دارای شخصیت قانونی و حقوقی کافی می باشند و می توانند در هر نوع تجارت و صنعتی وارد شوند.

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی

در مرحله اول باید قالب شرکت انتخاب و موضوع فعالیت شرکت مشخص و نفرات شریک به تفکیک سهامی و تضامنی تعیین شوند
به ترتیب اولویت باید 5 نام برای شرکت در فرم تعیین نام مشخص شود. این نامه ها نباید کپی و یا بیگانه باشند و تمامی اصول و قوانین رایج کشوری برای تعیین نام شرکت از جمله سه سیلابه بودن، فارسی بودن، دارای معنا و مفهوم بودن، عدم گمراه کردن ، نا متعارف و بی ادبانه نبودن و ... را باید رعایت کرده باشد.
شرکا باید به اتفاق و یا نظر یک کارشناس حقوقی یک اساسنامه و یک اظهارنامه و یک شرکت نامه برای شرکت تهیه نمایند.
سرمایه مورد نیاز برای شرکت باید تعهد شود و حداقل یک سوم از سرمایه تعهد شده باید در حساب بانکی شرکت بصورت نقدی تادیه شود. ما بقی تعهدات باید دقیقا مشخص و زمان تادیه معلوم شود.
اگر میزانی از سرمایه غیر نقدی است باید با حضور یک کارشناس از دادگستری تقویم شود و همه شرکا اعم از تضامنی و سهامی ذیل آن را به نشانه توافق امضا کنند.
با توجه به سرمایه شرکت باید سهم شرکا ضامن و میزان سهام شرکا سهامدار و قیمت هر سهم مشخص شود.
جلسه مجمع عمومی موسسین با حضور همه شرکا باید برگزار شود و نفرات هیئت مدیره و دارندگان امضا مجاز مشخص شوند. لازم به توضیح است که مدیریت در شرکت های مختلط سهامی خاص شرکا ضامن می باشد چرا که این شرکا ضامن هستند که همه تعهدات شرکت را قبول کرده اند و به همین دلیل مسئولیت شرکت حق آنها خواهد بود. ضمنا شرکا سهامی در قالب مجمع بازرسین می توانند با انتخاب نفراتی به عنوان هیئت بازرسین و یا مجمع بازرسین و به منظور اطمینان از روال انجام قانونی فعالیت های شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان و ... اقدام نمایند و همانگونه که مدیریت این شرکت ها خاص شرکا ضامن می باشد ، بازرسی از شرکت مختلط سهامی هم خاص شرکا سهامی است. البته تعیین مدیر از بین شرکا سهامی هم منوط به اجازه و تایید شریک ضامن امکان پذیر می باشد.
مدارک لازم تهیه و به همراه تقاضانامه ای برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها توسط وکیل شرکت و یا یک نماینده قانونی دیگر ارسال می شود و شرکت در این اداره ثبت و پس از انتشار آگهی تاسیس و دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی شرکت قانونا می تواند فعالیت نماید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

یک نسخه شرکت نامه
یک نسخه اساسنامه
یک نسخه اظهارنامه
اسامی مدیران شرکت و میزان سهم آنها
نوشته ای از طرف مدیر عامل شرکت مبنی بر تامین حداقل یک سوم سرمایه تعهد شده و تعیین میزان باقی مانده و زمان تادیه آنها
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با تاکید بر موارد مذکور در مواد 41، 40 و 44 قانون تجارت
نوشته ای از طرف مدیر عامل برای تایید تادیه تمام سرمایه شرکا ضامن و تسلیم شده همه سرمایه های تعیین شده غیر نقدی و تقویم آنها
مدارک شناسایی مدیران و سهامداران شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
وکالتنامه وکیل منتخب شرکت در صورت استفاده از وکیل:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت های تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود هستند. در این شرکت ها دو نوع شریک با هم تعهد همکاری دارند شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود. به این صورت اگر یک عده شریک با مسئولیت محدود با یک تا چند نفر شریک ضامن قرارداد تجاری و حقوقی امضا نمایند و شخصیت حقوقی پیدا کنند نوع شرکت آنها و قالب شرکت آنها مختلط غیر سهامی نامیده می شود.

شاید اولین بار که مفهوم این نوع شراکت شکل گرفت مربوط به دوران قرون وسطی در اروپا باشد که به منظور تامین سرمایه عده ای تاجر، سرمایه داران که تجارت را برای خود کسر شان می دانستند با دادن میزانی از سرمایه مورد نیاز به اینتجار با آنها در سود تجارتشان شریک شدند.

شرکت های مختلط غیر سهامی با ترکیب دو شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود به وجود آمده اند. بالطبع در این شرکت ها برخورد با شرکا ضامن مطابق با قوانین شرکت های تضامنی و برخورد با شرکا با مسئولیت محدود مطابق با قوانین شرکت های با مسئولیت محدود می باشد ولی در این بین برخی از قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی بیشتر داشت که برای آنها آئین نامه ها و الحاقیه هایی در قانون پیش بینی شده است.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی نیازمند تنظیم یک شرکتنامه می باشد. اما به منظور وجود قوانین و مقررات اجرایی در شرکت بهتر است اساسنامه نیز در شرکت تهیه شود. در خصوص تامین سرمایه در قانون بندی بصورت الزامی دیده نمی شود ولی شرکا باید برای شروع کار سرمایه ای را تعهد نمایند. این سرمایه می تواند بصورت نقدی و یا غیر نقدی باشد و از این رو اگر سرمایه ای غیر نقدی تعهد شد باید میزان سرمایه غیر نقدی با حضور یک کارشناس از دادگستری و یا بصورت توافقی در بین همه شرکا تقویم شود و همه آن را امضا نمایند. شرکا ضامن میزانی از سرمایه شرکت را عهده دار می شوند و مابقی سرمایه که باید شرکا با مسئولیت محدود تعهد نمایند بصورت حق الشرکه آنها تعیین می شود.

از این رو هر شریک با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت دارد و هر شریک ضامن باید همه ضمانت شرکت را بدون توجه به سایر تعهدات قبول نماید. تعداد شرکا با مسئولیت محدود و یا ضامن به هر تعداد می تواند توافق شود ولی باید حداقل دو شریک با مسئولیت محدود و یک شریک ضامن در شرکت وجود داشته باشند.

انتخاب نام برای شرکت

برای انتخاب نام برای شرکت مختلط غیر سهامی باید مطابق با قوانین نام گذاری جمهوری اسلامی ایران اقدام شود. نام نباید تکراری و یا بدون مفهوم باشد و باید معنی و ریشه فارسی داشته باشد. در این نام باید عبارت مختلط غیر سهامی دقیقا ذکر شود و همچنین نام شریک ضامن و یا شرکا ضامن در عنوان اسم آورده شود. اگر تعداد شرکا ضامن زیاد بود می توانند با آوردن عبارتی این تعداد را مشخص نمایند. مثلا عبارت و دوستان، و برادران، و شرکا و ... می تواند تعیین کننده باشد. اما باید دقت شود که نام شرکا با مسئولیت محدود در عنوان شرکت می تواند مسئولیت تضامنی برای انها به همراه داشته باشد

مسئولیت ها در شرکت مختلط غیر سهامی

شریک ضامن به دلیل تعهداتی که به شرکت دارد و همه مسئولیت شرکت را قبول نموده است طبیعتا تنها فرد مجاز قانونی برای مدیریت در شرکت می باشد. اگر شرکا ضامن بیشتر از یک نفر بودند باید از بین شرکا ضامن یک نفر برای مدیریت شرکت انتخاب شود. طبیعی است که شریک ضامن به دلیل مسئولیتی که به گردن گرفته دلسوزتر و مسئولانه تر در شرکت عمل خواهد کرد. اما هر یک از شرکا با مسئولیت محدود هم مشروط به میل و توافق همه شرکا ضامن می تواند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود.

اما به دلیل اینکه نیاز به اعتماد در شرکت مشهود است مسئولیت نظارت در شرکت به عهده شرکا با مسئولیت محدود قرار داده شده است. برای این منظور هر یک از شرکا با مسئولیت محدود می تواند در هر زمان و بدون نیاز به هماهنگی به شرکت و دفاتر قانونی و رسمی شرکت سرکشی نماید و هیچ محدودتی برای نظارت در این شرکت ها را ندارند.

همانگونه که آورده شد مسئولیت شریک ضامن در شرکت های مختلط غیر سهامی به اندازه همه تعهدات شرکت می باشد و هر شریک با مسئولیت محدود تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت خواهد داشت. اما با این وجود در دو حالت شریک با مسئولیت محدود هم در شرکت مختلط غیر سهامی حالت تضامنی پیدا می کند :

در صورتیکه شرکای با مسئولیت محدود اقدام به انجام معامله ای برای شرکت بکند و در آن تاکید نشود که از طرف فرد ضامن این قرار داد و معامله انجام می شود . منظور اینکه از طرف شریک ضامن متعهد نشود و نماینده وی تلقی نشود که در اینصورت همه مسئولیت قرارداد به عهده خودش خواهد بود.
در صورتیکه قبل از ثبت نهایی و قانونی شدن شرکت شریک با مسئولیت محدود اقدام به انجام معامله ای به نام شرکت کرده باشد. در این حالت مطابق با قانون و ماده 150 در این حالت به دلیل عدم ثبت شرکت شریک با مسئولیت محدود در مقابل شخص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. البته در صورت اثبات اینکه افراد طرف مقابل از مسئولیت او بصورت با مسئولیت محدود اطلاع داشته باشند موضوع مرتفع خواهد بود.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های مختلط غیر سهامی

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های مختلط غیر سهامی بدون موافقت شرکا ضامن امکان پذیر نیست. این موضوع هم برای شرکا با مسئولیت محدود و هم برای شرکا ضامن سنخیت دارد.

در این حالت در صورت انتقال سهم الشرکه به فرد دیگری کلیه مسئولیت های این فرد دارای سهم الشرکه هم از همان ابتدا با فردی خواهد بود که سهم الشرکه به او واگذار و یا انتقال داده شده است.

برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی توجه به نکات زیر حائز اهمیت می باشد:

در صورت ورشکستگی و متعهد شده شرکت ابتدا باید مطالبات شرکت از دارایی های شرکت و سپس هر یک از شرکا نسبت به میزان سهم الشرکه خود نسبت به پرداخت دیون اقدام نمایند. اگر با توجه به سهم الشرکه شرکا تمامی تعهدات به اتمام نرسید این بار باید شریک ضامن تمامی تعهدات باقی مانده را جوابگو باشد.
ورشکستگی شریک و یا شرکا ضامن به معنی ورشکستگی شرکت نمی باشد
تقسیم سود و زیان در شرکت های مختلط غیر سهامی درست به اندازه سهم الشرکه هر فرد در شرکت در نظر گرفته می شود مگر اینکه در شرکتنامه شرکت برای تقسیم سود و زیان به شکل دیگری شرکا توافق نموده باشند.
مرگ و محجوریت و یا عدم مشکلات ناشی از شرکا با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی دلیل بر ورشکستگی شرکت نمی باشد.

شرایط ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

توافق اولیه شرکا ضامن و با مسئولیت محدود و انجام توافقنامه و یا قرارداد اولیه بین شرکا
تعیین میزان آورده و سرمایه هر فرد و تادیه آن در زمان های مشخص
مشخص کردن میزان سهم الشرکه هر فرد در شرکت
تعیین نام برای شرکت به ترتیب اولویت به تعداد 5 نام
برگزاری جلسه مجمع عمومی موسسین و انتخاب نفرات مدیر شرکت و تایید مستندات مورد نیاز شرکت مانند شرکتنامه؛ اساسنامه و اظهارنامه
ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکت ها
مراجعه و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
آگهی موضوع ثبت شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتنامه در دو نسخه
اساسنامه در دونسخه
اظهارنامه در دو نسخه
فرم تعیین نام
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
مدارک شناسایی مدیران و موسسین شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
مجوز شرکت در صورت مجوزی بودن
تعیین تعداد شرکا با مسئولیت محدود و شرکا ضامن و تعیین میزان سرمایه هر کدام:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت نسبی یک شرکت تماما ایرانی است که تنها در ساختار قانون تجاری ایران نمونه آن را می توانید پیدا کنید. این شرکت ساختار بسیار مشابهی با شرکت تضامنی دارد  که وجود یک تفاوت اساسی و چندین تفاوت جزئی باعث تمایز شرکت نسبی نسبت به شرکت تضامنی شده است. شرکت های نسبی بنا بر تعریف ماده 183 قانون تجاری  شرکت هایی هستند که به منظور اهداف تجاری، تحت نام مخصوص و با مشارکت دو تا چند نفر به ثبت می رسند که مسئولیت هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی نسبت به میزان سرمایه و دارایی خود در شرکت می باشد. یعنی هر یک از شرکا تنها به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارد نسبت به دیون و بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارد.

بنا بر تعریف فوق در شرکت های نسبی بر خلاف شرکت های تضامنی که هر یک از شرکا تمامی مسئولیت های شرکت را بدون در نظر گرفتن میزان دارایی ها و مسئولیت سایر شرکا عهده دار می باشد در این نوع شرکت هر چند شرکا هر یک ضامن فعالیت های شرکت هستند ولی تنها به اندازه دارایی و سرمایه خود در شرکت پاسخگو هستند. از این رو چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت مطالبات شرکت در هر زمان کفایت نکند هر کدام از شرکا در قبال بدهی های شرکت به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارند ضامن هستند.

به عنوان مثال در یک شرکت اگر 5 شریک ضامن وجود داشته باشند که نفر اول 40 درصد سرمایه شرکت را دارد، نفر دوم 25 درصد و نفر سوم 15 درصد  دو نفر دیگر هر کدام 10 درصد از سرمایه شرکت را دارا باشند در هنگام پرداخت دیون شرکت پس از اینکه دارایی های شرکت برای پرداخت دیون به اتمام رسید باید نفر اول 40 درصد ، نفر دون 25 ، نفر سوم 15 و دو نفر دیگر هر کدام 10 درصد به موازات سرمایه خود در شرکت متعهد جبران دیون شرکت باشند.

در نام گذاری شرکت های نسبی هم همانند شرکت های تضامنی عمل می شود و باید نام حداقل یک نفر از شرکا در نام شرکت اورده شود و از وجود شرکا دیگر نیز با اضافه کردن عبارت هایی همچون ودیگران، و شرکا، و دوستان و ... ذی نفعان و مشتریان شرکت را آگاه نمود. البته برای عدم تداخل این نوع شرکت ها با شرکت های تضامنی باید حتما عبارت نسبی هم در نام شرکت ذکر شود.

حداقل سرمایه ای برای تشکیل شرکت های نسبی در قانون تعریف نشده است و این به دلیل تعهدات و اعتبار شرکا در این شرکت ها است، زیرا در واقع سرمایه اصلی شرکت نام و اعتبار شرکا می باشد. اما با این وجود برای انجام عملیات های تجاری باید به میزان لازم سرمایه برای شرکت تعریف و هر یک از شرکا میزانی از آن را تعهد و تادیه نمایند. شرکا می توانند میزانی از تعهدات خود را بصورت غیر نقدی تادیه نمایند. در این صورت باید سرمایه غیر نقدی تقویم شود و همه شرکا این موضوع را قبول نمایند. مهر کارشناس رسمی دادگستری در پای این تقویم نامه باید باشد که البته حضور وی برای تقویم نامه الزام نشده است.

حداقل نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی در قانون 2 نفر پیش بینی شده که البته در خصوص حد اکثر اشاره ای نشده و میزان شرکا می تواند به هر تعداد تعیین شود.

تعیین مدیر در شرکت نسبی هم مانند شرکت تضامنی است به این صورت که باید مدیر از بین شرکا انتخاب شود و محدودیتی در دوره مدیریت وی دیده نشده است و تا زمانی که همه شرکا برای انجام مسئولیت وی مشکلی نداشته باشند می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ضمنا مدیر در شرکت های نسبی در حکم وکیل شرکت می باشد. البته تعیین مدیر از غیر نفرات شریک هم عموما انجام می شود که در این صورت نیاز است توافق همه شرکا در خصوص مدیر منتخب دریافت شود.

تعیین بازرس هم در شرکت های نسبی الزام نشده ولی بهتر است از بین خود شرکا نفراتی این مهم را عهده دار باشند.

از دیگر موضوعات مرتبط برای ثبت شرکت نسبی این است که در شرکت های نسبی باید شرکت نامه تهیه شود . نیاز به اساسنامه الزامی نیست ولی به هر صورت برای داشتن مقررات داخلی به نفع شرکت است که اساسنامه ای هم تهیه شود.

مراحل ثبت شرکت نسبی

شرکت های نسبی درست همانند سایر شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده شوند. از این رو مراحل زیر برای ثبت شرکت نسبی لازم است:

تعیین حداقل نفرات مورد نیاز برای شراکت در شرکت نسبی و تعهد سرمایه و تادیه آن
تعیین 5 نام به ترتیب اولویت در فرم تعیین نام برای شرکت.
تهیه شرکتنامه و اظهارنامه شرکت
برگزاری جلسه مجمع عمومی موسسین، انتخاب مدیران و بازرسین احتمالی و تایید شرکتنامه و اظهار نامه توسط همه شرکا
انتخاب نماینده و یا وکیل حقوقی برای ثبت شرکت
ثبت نام شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها و بارگذاری اطلاعات و مدارک لازم
تایید کارشناسان ثبت شرکت ها و انجام امور ثبتی در خود اداره ثبت شرکت ها
ثبت شرکت و دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده های دارایی و مالیاتی

لازم به توضیح است اغلب شرکت های نسبی در قالب فعالیت های کوچک انجام فعالیت می کنند، عمدتا فامیلی و خانوادگی هستند ولی در هر صورت محدودیتی برای انتخاب موضوع فعالیت ندارند و شخصیت حقوقی لازم و کافی را برای این فعالیت ها خواهند داشت.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

دو نسخه اظهار نامه
دو نسخه شرکتنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه تقاضانامه
فرم تعیین نام
مجوز شرکت در صورت نیاز
وکالتنامه وکیل در صورت نیاز
مدارک شناسایی و هویتی شرکا و مدیران
گواهی عدم سوء پیشینه شرکا و مدیران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

معرفی منطقه آزاد ارس و موقعیت ثبت شرکت در ارس

استان آذربایجان شرقی با ۴۵٬۴۸۱ کیلومتر مربع وسعت ، حدود ۲٫۸ درصد از مساحت کل ایران را در بر گرفته است . این استان در شمال غرب کشور ایران و بین مدارهای ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۲۶ دقیقهٔ مدار عرض شمالی و نصف‌ النهارهای ۴۵ درجه و ۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۲۲ دقیقهٔمدار طول شرقی واقع شده ‌است.

استان آذربایجان شرقی ۲۰۰ کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان و ۳۵ کیلومتر با کشور ارمنستان از سمت شمال مرز مشترک خاکی دارند. این استان ۴۲۰ کیلومتر با استان آذربایجان غربی از سمت غرب و جنوب غربی ، ۴۰۰ کیلومتر با اردبیل از سمت شرقی و ۱۴۵ کیلومتر با زنجان از سمت جنوبی هم‌مرز می باشد شهرستان جلفا در شمال غربی آذربایجان شرقی به عنوان یک نوار باریک در مرز شمالی استان واقع گردیده است. از شمال تا به رود ارس ، کشورجمهوری نخجوان و کشور ارمنستان و آذربایجان منتهی می شود این شهرستان از ۱۶۷۰.۳۱ کیلومتر مربع و همسایگان بزرگ شهرستان مرند به شرق، و اهر به سمت جنوب این منطقه را پوشش داده است . به طور متوسط، عرض شهرستان جلفا ۱۷ کیلومتر مربع می باشد و طول آن ۱۰۰ کیلومتر مربع  می باشد . شهر جلفا پایتخت شهرستان نیز هست .

سرمایه گذاری و مزایای رقابتی جهت ثبت شرکت در ارس

منابع انسانی عالی  (کارشناس و نیروی کار ارزان).

انرژی ارزان وجود دارد

امنیت سرمایه گذاری بالا

انبارداری ارزان و مناسب

زمین های زیاد

معافیت از حقوق گمرکی و موقعیت تجاری جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات

معافیت از مخارج   آداب و رسوم و سنن .

موقعیت تجاری برای واردات اجناس تولید شده در منطقه به تمام نقاط ایران بر اساس قانون ارزش افزوده.

مزایای گمرکی جهت سرمایه گذاری مناسب

افزایش تعداد کالاهای وارداتی به این مناطق آزاد تا ۳۰۰۰۰۰۰ هزار$.

حداقل زمان مورد نیاز جهت ارزیابی و انجام تشریفات تخلیه اجناس

امکان  واردات اجناس خارجی از راه های ترانزیت داخلی و کانتیر

امکان  حمل اجناس با قطار که به خطوط بیرون از کشور متصل می گردد

پذیرش گارانتی جهت تخلیه کالاها از این منطقه.

صورتحساب جداگانه  جهت انبار تخلیه

ورود توافق با صاحبان بار برای واردات و صادرات اجناس از واحد تولید در منطقه.

تخلیه اجناس ثابت بر روی کامیون در کمترین زمان ممکن.

صدور لایحه انبار برای صاحبان اجناس.

قوانین خدمات  توقف برای اجناس موجود در مناطق آزاد 2 برابر بیشتر از همین زمان مورد انتظار  برای ایران می باشد

ساعت خدمات توقف جهت تولید اجناس بی نهایت می باشد.

مزایای قانونی جهت سرمایه گذاران خارجی

استفاده از مزایای و موقعیت های مندرج در قانون ارزش افزوده.

۲۰ سال معافیت مالیاتی جهت فعالیت های گوناگون اقتصادی از تاریخ شروع فعالیت.

معافیت از مخارج  قوانین و منافع تجاری جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات.

صادرات اجناس تولیدی به خارج از کشور با کمترین تشریفات.

آزادی به جهت واردات هر نوع اجناس به جز برای آنهایی که ناقض قوانین اسلامی می باشد.:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

معرفی منطقه آزاد انزلی

انزلی به عنوان بزرگترین بندر در قسمت جنوب دریای خزر، دارای قدمتی  طولانی در حمل و نقل بین ایران و اروپا. می باشد

واقع چهل کیلومتر مربعی بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی یک جایی مناسب جهت ذخیره سازی، ترانزیت می باشد، و دوباره حمل و نقل اجناس به آسیای مرکزی می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی و برتری های منطقه آزاد انزلی از منابع انسانی ارزان و وارد کار در صنایع کشاورزی و مابقی خطوط تولید و امور تجاری. منطقه آزاد انزلی می باشد در کنار خط ساحلی جنوبی دریای خزر قرار گرفته  است. در این منطقه تجاری، امور مربوط به حمل و نقل و شیلات 350 و 160 سال پیش از تاریخ بوده است. انزلی بشهرستانی است در برای نخستین بار در ایران جهت لذت بردن از نعمت برق در سال 1900 میلادی شده است و دو سال قبل از آن بود که شبکه ارتباطی تلفن و  پل و  کاخ و برج و ساعت و ساختار موج شکن و فانوس دریایی و اسکله و حیات وحش پناهگاه و بندر انزلی تالاب  بین المللی پوشش 18،000 هکتاری با پرندگان دریایی و نیلوفرهای آبی، زیادی از جزایر کوچک و بزرگ، بازاذهای هفتگی محلی بازار، و سواحل ماسه پر زرق و برق در بین جاذبه های توریستی و آثار تاریخی بندر انزلی به چشم می خورد.

در میان پنج کشور همسایه دریای خزر، ایران و بندر انزلی یکی از شلوغ ترین بنادر می باشد و آن را عظیم ترین بندر در شمال ایران می دانند. این است با توجه به محل زندگی خود را در راه ترانزیت شمال و جنوب و کشورهای جنوب شرقی آسیایی و  کشورهای خلیج فارس و جمهوری های آسیای میانه و  روسیه و اروپا در نظر گرفته زیادیمهم می باشد.

ویژگی های جغرافیایی و مزایای ثبت شرکت در انزلی

منطقه آزاد انزلی در امتداد کریدور ترانزیت شمال و جنوب بین المللی واقع شده است و  به عنوان راهرو حمل و نقل  آسیا و اروپا از قرن بیست و یکم بوده است. از طریق روسیه، این راهرو متصل به هلسینکی بندری در شمال اروپا به بنادری در شمال و جنوب دریای خزر و بنادر خلیج فارسی و سپس به کشورهای جنوب و شرقی آسیا.

لذت بردن از جایگاه برتر به دیگر بشریت مقرر گردیده دریای خزر متصل می باشد.
نزدیکی به بنادر آستراخان و لاگان در کشور روسیه، در ترکمنستان، در قزاقستان و کشورباکو در جمهوری آذربایجان است.
داشتن دسترسی به بازارهای کشورهای مستقل مشترک المنافع از روش راه های آبی مناسب می باشد.
نزدیکی به فرودگاه بین المللی شهر رشت و در اختیار داشتن تجهیزات ناوبری کامل می باشد.
در حال نزدیکترین مناطق آزاد به تهران و همچنین غیره صنعتی و مراکز پر جمعیت ترین عنوان بازارهای هدف می باشد.
به طور کامل از حیث مساحت مشخص و داشتن تمام اطلاعات جغرافیایی سایت (
نزدیکی به عظیم ترین ذخایر نفت و گاز در کل دریای خزر.:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

معرفی منطقه آزاد اروند

پوشش 37،400 هکتاری، منطقه آزاد اروند واقع شده در شمال غربی خلیج فارس می باشد . از این رو  از شهرستانهای آبادان، خرمشهر و مینودشت که واقع در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون تشکیل می باشد شده. منطقه آزاد اروند به عراق و کویت نزدیک  می باشد. این ظرفیت مهم مانند لینک زمینی و ریلی و دریایی و حمل و نقل هوایی که دارد که این منطقه به شدت مهم می باشد.

یک شبه جزیره قشنگ با طول 46 کیلومتر مربع و عرض 3 تا 20 کیلومتری آبادانواقع شده است که در ورودی خلیج فارس  110 کیلومتری غرب شهر اهواز می باشد. شهرستان آبادان پایتختش است و 110 کیلومتری اهواز از نصف النهار مبدا گرینویچ واقع شده بین 30º 22′ 30” عرض جغرافیایی شمالی و 48º 12′ 30” طول جغرافیایی غربی دور می باشد و ارتفاع آن 2 متر بالاتر از سطح دریا می باشد. آبادان مساحتی حدود 2،063.1 کیلومتر مربع را پوشش داده است.

دو رودخانه از اروند و بهمن شیر شناور آبادان هستند. بزرگترین منابع آبی در استان خوزستان ساخته شده اند. این موقعیت ویژه ای در اقتصاد ایران با توجه به وجود پالایشگاه نفت، کارخانه های پتروشیمی و دسترسی به آب بالا دست آورده می باشد. ایجاد اروند جهت تجارت و منطقه آزاد صنعتی در آبادان و خرمشهر در سال های نزدیک اهمیت و جایگاه نافذ این دو شهرستانها دو برابر افزوده گردیده  است.

خرمشهر با مساحت 23 کیلومتر مربع می باشد  و از آن است که در جنوب غربی به شدت ایران در استان خوزستان، در خط ساحلی ممتد خلیج فارسی واقع شده می باشد. با توجه به نزدیکی آن به خلیج فارس و عراق و خرمشهر منطقه ای  استراتژیک از نظر اقتصادی و  تجارت و سیاست می باشد. این شهر دورترین نقطه از استان خوزستان می باشد که در واقع در خط ساحلی از رودخانه اروند قرار دارد.

مزایای بنادر جهت ثبت شرکت در اروند

بندرخرمشهر

پوشش 220 هکتاری، خرمشهر بندر در نزدیکی  منطقه آزاد اروند می باشد و  در محل تلاقی اروند و رودخانه کارون رودخانه واقع گردیده است. به وجود  حمل و نقل و  تجارت و صنعتی و امور اقتصادی، سازمان بنادر و کشتیرانی کارهای خود را تحت 18251 وضوح / 85،382 تصویب گردیده که  توسط شورای عالی تجارت و صنعت مناطق آزاد در 21 جولای آغاز گردیده است. بهره از امکانات بزرگی همچون، ارائه خدمات امور تعمیر و نگهداری و انبارداری و تولید اجناسی مانند بسته بندی  و تولید و مونتاژ و همانند آن به تاجران و صنایع و مالکان معادن و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب  سرمایه گذاری در این منطقه مهم اقتصادی می باشد.

بندر آبادان

فاصله آبادان بندر از نقطه اولیه اروند رود 50 مایل می باشد و پورت 15 کیلومتر دور تر از ایستگاه راه آهن خرمشهر می باشد. ا بندر آبادان دارای ظرفیت انتقال 300 نفر در شبانه روز و این تعداد به 700 نفر در آینده آتی افزایش می یابد.:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()